Min a-kasse

Min a-kasse har skiftet navn fra STA a-kasse til det nye navn Min a-kasse. Om det vil vise sig at skæppe positivt i brand-kassen hos Min a-kasse vil tiden vise. Umiddelbart skulle man mene, at Min a-kasse lyder noget mere generisk, men der må jo ligge nogle strategi og brand-mæssige tanker bag navneskiftet fra STA a-kasse til Min a-kasse. Få mere information om Min A-kasse på akasseindex.dk.

This entry was posted in Min a-kasse and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment